Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


linux-gentoo-ntfs

Jak zapisovat do ntfs

Úvod

Vše, co se tu dá číst se může používat na vlastné nebezpečí.

Ntfs-3g používá projekt FUSE a přes něj umí číst a zapisovat do partition NTFS (Widloidní partition).

Driver závisí na sys-fs/fuse a portage je automaticky přihraje. V kernelu je třeba mít FUSE zakázané, protože se fuse řeší samostatným ebuildem.

emerge sys-fs/ntfs3g

Zaktualizujeme moduly

modules-update

Zaměňte /dev/hda1 za vaši NTFS partition a /mnt/windows za váš mount-bod

ntfs-3g /dev/hda1 /mnt/windows

A je to. máme namountovanou NTFS partition. Když je potřeba jej namountovat při startu, přidáme je do /etc/fstab

echo "/dev/hda1 /mnt/windows ntfs-3g 0 0" >> /etc/fstab

Modify /etc/fstab: # echo „/dev/hda1 /mnt/windows ntfs-3g locale=en_US.utf8 0 0“ » /etc/fstab

Access for non Root-Users(make ntfs partitions mountable for a normal user, unmountable for everyone else):

Set the suid flag for the ntfs-3g binary and then re-emerge it: # echo sys-fs/ntfs3g suid» /etc/portage/package.use # emerge sys-fs/ntfs3g -1

Modify /etc/fstab: /dev/hda1 /mnt/windows ntfs-3g users 0 0

To make a user/group own everything on the ntfs drive:

Modify /etc/fstab: /dev/hda1 /mnt/windows ntfs-3g users,uid=THE_ID_OF_THE_OWNER,gid=THE_ID_OF_THE_GROUP 0 0

A User's ID and GID can be found with: $ id username

If you don't want the drive to be automounted at boot: /dev/hda1 /mnt/windows ntfs-3g noauto 0 0

One single line doing all these things: /dev/hda1 /mnt/windows ntfs-3g users,locale=en_US.utf8,uid=THE_ID_OF_THE_OWNER,gid=THE_ID_OF_THE_GROUP,noauto 0 0

Now you can mount the drive as a normal user: $ mount /mnt/windows

For more detailed options and explanations see this document and the manual page: $ man ntfs-3g [edit] Kernel upgrade issues

If your driver stops working after you have upgraded your kernel then you should reinstall fuse. # emerge -1 sys-fs/fuse # modules-update [edit] Disclaimer

The author of this document isn't responsible for any damage or loss of data that the software could cause, use at your own risk.

linux-gentoo-ntfs.txt · Poslední úprava: 2013/08/06 21:41 (upraveno mimo DokuWiki)